De beste PBM

3 juli 2017

Het Bossche gerechtshof onderkent dat de perfecte werkhandschoen, een die in alle gevallen tegen alle gevaren beschermt, niet bestaat. Maar de zorgplicht van werkgevers houdt in dat zij altijd moeten zoeken naar de beste beschermingmiddelen. Letterlijk stelt het hof: "Als er betere beschermingsmiddelen bestaan die de kans op letsel verkleinen en die eenvoudig en tegen relatief lage kosten verkrijgbaar zijn, dan dienen deze te worden verstrekt". Doet een werkgever dat niet, dan is hij bij een ongeval aansprakelijk voor de schade.

 

Bron: Cobouw

Terug